Wzory pism w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Uwaga!

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.05.2023 sygn. akt SK 81/19 obowiązek szczepień ochronnych jest niezgodny z konstytucją. Terminy i zakres szczepień, z którego wynika obowiązek, nie mogą być ogłaszane w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego (tzw. kalendarz szczepień) gdyż nie jest to dokument mieszczący się w katalogu aktów prawnych (ustawa, rozporządzenie).
We wszelkich odwołaniach należy się powoływać na ten wyrok!

Wszystkie osoby, któ;re otrzymały grzywny, powinny zażądać wznowienia postępowania w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku TK na podstawie art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Strona główna » Wyniki ankiety

Wyniki ankiety